قاب کوچک: دین گریزیها و دین ستیزیها
40 بازدید
محل نشر: مهر (فرهنگی، هنری، اجتماعی) » 18 بهمن 1382 - شماره 36 » (1 صفحه - از 20 تا 20)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی